Přejít na obsah Přejít na zápatí

Zásady ochrany osobních údajů Bundatia.ch

Úvod

Vítejte na Bundatia.ch, provozovaném společností ZAFFIRO.AGENCY KLG. Naším závazkem na bundatia.ch je udržovat důvěru našich uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete, a za jakých okolností mohou být zveřejněny.

Rozsah těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek bundatia.ch. Nevztahuje se na offline shromažďování dat ani na praktiky webových stránek propojených s našimi stránkami nebo z nich.

Shromažďování a používání dat

 1. Sběr informací: Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek především za účelem zřizování online obchodů jménem našich uživatelů.

  • Registrace: Během procesu registrace jste povinni poskytnout osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a e-mailová adresa. Tyto informace se používají k vytváření a správě online obchodů vaším jménem a ke komunikaci s vámi o vaší účasti a výdělcích.

  • Údaje o pasu: V rámci registrace požadujeme kopii vašeho pasu pro ověření totožnosti. Tyto pasové údaje jsou po úspěšné registraci zcela vymazány z našich systémů.

  • Soubory cookie a další technologie: Soubory cookie a podobné technologie používáme ke shromažďování souhrnných údajů o návštěvách stránek, abychom zlepšili uživatelský dojem.

 2. Ukládání a zpracování dat:

  • Tabulky Google: Údaje zadané do našich online formulářů jsou uloženy v Tabulkách Google, službě poskytované společností Google, na serverech, které mohou být umístěny mimo Švýcarsko.

  • Amazon Web Services a přenos dat: Naše webové stránky jsou hostovány na webových službách Amazon v Irsku. V důsledku toho mohou být vaše údaje uloženy na serverech mimo Švýcarsko a mohly by být potenciálně přeneseny do Spojených států v souladu se zákony na ochranu údajů.

 3. Content Delivery Network (CDN): CDN používáme ke zlepšení výkonu a zabezpečení webu, což zahrnuje globální ukládání dat na servery.

 4. Uchovávání a mazání dat: Pokud je online obchod zřízený vaším jménem uzavřen, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu tří měsíců od uzavření. Po uplynutí této doby budou vaše data bezpečně vymazána z našich systémů.

Používání služeb třetích stran

 1. služby Google: Naše webové stránky využívají Google Analytics, Google Ads a Správce značek Google pro účely webové analýzy a reklamy. Tyto služby používají soubory cookie k analýze uživatelských interakcí s našimi stránkami.

 2. Google reCAPTCHA a Google Translate: Pro prevenci spamu používáme Google reCAPTCHA a pro automatický překlad Google Translate. Údaje shromážděné těmito službami jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Vaše práva a volby

Máte právo na přístup k osobním údajům uloženým u nás, jejich opravu nebo vymazání. Můžete se také odhlásit z určitých postupů shromažďování údajů. V případě jakýchkoli žádostí nebo obav kontaktujte:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Matteo Vicari
ZAFFIRO.AGENCY KLG
Ensisheimerstrasse 11
4055 Basilej

Aktualizace zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech. Veškeré změny zveřejníme na této stránce a doporučujeme vám ji pravidelně kontrolovat.