Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο υποσέλιδο

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Bundatia στις Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ("Συμφωνία") διέπουν τη σχέση μεταξύ του ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") και του ατόμου ("Χρήστης") που εγγράφεται για να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για τη Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT" ) στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ της NEIT και της ZAFFIRO, γνωστής ως Πρόγραμμα Bundatia.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Χρήστης συμφωνεί με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Πληροφορίες χρήστη

Ο Χρήστης παρέχει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης email, του αριθμού τηλεφώνου και των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας με σκοπό το άνοιγμα, τη λειτουργία και την προώθηση του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο χρήστης συναινεί στο ZAFFIRO να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαχείρισης που σχετίζονται με το κατάστημα και το Πρόγραμμα Bundatia. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν με ασφάλεια και σε συμμόρφωση με τον Ελβετικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (DSG). Η ZAFFIRO δεν θα πουλήσει, ενοικιάσει ή μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη σε τρίτους εκτός των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη.

2. Υποχρεώσεις ZAFFIRO

Το ZAFFIRO είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μηνιαίας αναφοράς πωλήσεων για το ηλεκτρονικό κατάστημα του Χρήστη. Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά: τα συνολικά έσοδα, την ανάλυση των πωλήσεων, το ποσοστό των τελών, τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και οποιαδήποτε άλλα σχετικά οικονομικά δεδομένα. Το ZAFFIRO διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων και δεσμεύεται να παραδίδει αυτές τις αναφορές ηλεκτρονικά, είτε μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω email, έως το τέλος του μήνα που ακολουθεί την περίοδο αναφοράς. Οι αναφορές θα είναι διαφανείς, ακολουθώντας τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές και πρότυπα και θα επιτρέψουν στον Χρήστη να κατανοήσει με σαφήνεια την οικονομική απόδοση του καταστήματός του.

3. Τέλος επαλήθευσης

Το τέλος επαλήθευσης δεν επιβάλλεται από το ZAFFIRO αλλά από τον χειριστή της αγοράς με σκοπό την επικύρωση του τρόπου πληρωμής του Χρήστη και τη διασφάλιση της ασφάλειας της πλατφόρμας του. Αυτή η χρέωση, που ανέρχεται σε περίπου 1 USD, θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του Χρήστη κατά τη φάση έναρξης του ανοίγματος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί με αυτήν την εφάπαξ, μη επιστρέψιμη χρέωση. Η ZAFFIRO δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτή τη χρέωση, εκτός εάν επιβάλλεται εσφαλμένα πολλές φορές ή σε συνθήκες εκτός της περιγραφόμενης διαδικασίας.

4. Αμοιβή

Μοντέλο κατανομής εσόδων

Τα κέρδη του Χρήστη βασίζονται σε ένα μοντέλο κατανομής εσόδων που προέρχεται από τα κέρδη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χρήστης δικαιούται μερίδιο 25% στα καθαρά κέρδη που λαμβάνει το ZAFFIRO από τη NEIT. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται αφού αφαιρεθούν όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές και τα κόστη από τα ακαθάριστα έσοδα.

5. Πληρωμή

Τα κέρδη που συγκεντρώνει ο Χρήστης θα υπολογίζονται μηνιαίως, καλύπτοντας τις πωλήσεις από την 1η έως την 31η κάθε αντίστοιχου μήνα. Οι πληρωμές θα γίνονται στον Χρήστη στο τέλος του μήνα που ακολουθεί την περίοδο χρέωσης. Ο Χρήστης θα λάβει χρήματα μέσω της μεθόδου που έχει επιλέξει στο προφίλ του, είτε πρόκειται για τραπεζικό έμβασμα, διαδικτυακές πλατφόρμες πληρωμής ή άλλες συμφωνημένες μεθόδους. Οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά ή τη λήψη κεφαλαίων βαρύνουν τον Χρήστη.

6. Ορισμός Επιτυχώς Ιδρυμένου Καταστήματος

Ένα κατάστημα θεωρείται «επιτυχώς εγκατεστημένο» υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Το κατάστημα άνοιξε επίσημα στην πλατφόρμα που καθορίζει το ZAFFIRO.

β) Έχει τηρηθεί υποχρεωτική περίοδος αναμονής 2 εβδομάδων μετά το άνοιγμα του καταστήματος.

 

Αυτή η περίοδος αναμονής των 2 εβδομάδων είναι κρίσιμη για την εσωτερική επεξεργασία και για τη διασφάλιση της ετοιμότητας του καταστήματος για περαιτέρω εγκατάσταση και λειτουργία. Η NEIT θα ξεκινήσει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση του καταστήματος μόνο μετά τη λήξη αυτής της περιόδου των 2 εβδομάδων.

7. Κλείσιμο καταστημάτων

Η σταθερότητα και η συνέχεια των καταστημάτων υπόκεινται σε διάφορους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι πέρα από τον έλεγχο της ZAFFIRO. Πλατφόρμες όπως το Etsy, μεταξύ άλλων, είναι γνωστό ότι περιστασιακά κλείνουν καταστήματα χωρίς σαφείς λόγους. Ενώ το ZAFFIRO προσπαθεί να εξασφαλίσει τη μακροζωία και την επιτυχία κάθε καταστήματος, τα ακόλουθα πρέπει να αναγνωρίζονται από τον Χρήστη:

α) Το ZAFFIRO διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιοδήποτε κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν ο Χρήστης παραβιάσει οποιεσδήποτε οδηγίες, όρους ή δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας. 

β) Η ZAFFIRO δεν ευθύνεται ούτε ευθύνεται για το κλείσιμο καταστημάτων από πλατφόρμες τρίτων. Δεν παρέχονται εγγυήσεις σχετικά με τη μονιμότητα ή την αδιάλειπτη λειτουργία οποιουδήποτε καταστήματος. 

γ) Στην ατυχή περίπτωση κλεισίματος ενός καταστήματος από πλατφόρμα τρίτων, το ZAFFIRO θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επικοινωνήσει με την πλατφόρμα και θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει το κατάστημα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο και υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και τις πολιτικές της πλατφόρμας τρίτων.

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ελέγχουν συχνά τις οδηγίες πλατφορμών τρίτων, να ενημερώνονται για τις πολιτικές τους και να ενεργούν υπεύθυνα για να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία των καταστημάτων τους

8. Απαιτήσεις ανοίγματος καταστήματος

Για να ανοίξει ένα κατάστημα, ο Χρήστης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Διαμένετε σε μία από τις χώρες της εγκεκριμένης λίστας.
  • Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • Κάτοχος προσωπικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Δεν γίνονται δεκτές προπληρωμένες κάρτες.

9. Διαδικασία ανοίγματος καταστήματος

Το κατάστημα πρέπει να δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ZAFFIRO και ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το ZAFFIRO. Είναι επιτακτική ανάγκη ο Χρήστης να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και τα προσωπικά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγγράφων. Μόλις δημιουργηθεί το κατάστημα, ο Χρήστης πρέπει να παραχωρήσει στο ZAFFIRO πλήρη πρόσβαση στο κατάστημα. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ο Χρήστης δεν πρέπει να συνδεθεί στο κατάστημα ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, το ZAFFIRO διατηρεί το δικαίωμα να ξεκινήσει το άνοιγμα ενός ή περισσότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων (Amazon, Zaffiron κ.λπ.) της επιλογής του ZAFFIRO χωρίς την άμεση επίβλεψη ή τη ρητή συγκατάθεση του Καταχωρούμενου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία θα εξακολουθούν να ισχύουν για τη λειτουργία των καταστημάτων.

10. Επιχειρησιακή Ευθύνη

Με την εγκατάσταση του καταστήματος, η ZAFFIRO αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία του. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την καταχώριση προϊόντων, την τιμολόγηση, τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Αυτό το μοντέλο λειτουργεί παρόμοια με ένα σύστημα franchise, όπου το ZAFFIRO αναλαμβάνει όλες τις λειτουργικές ευθύνες. Αυτό διασφαλίζει ότι ο Χρήστης δεν έχει φορολογικές ή νομικές υποχρεώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του καταστήματος.

11. Διασφάλιση δεδομένων και απορρήτου

Ο Χρήστης υποχρεούται να κοινοποιεί ορισμένες προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες για τους σκοπούς της δημιουργίας και λειτουργίας του καταστήματος. Η ZAFFIRO δεσμεύεται να χειρίζεται αυτά τα δεδομένα με μέγιστη προσοχή, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, ανατρέξτε στη σελίδα μας Πολιτική Απορρήτου, το οποίο ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με παραπομπή.

12. Φορολογικές Επιπτώσεις και Ευθύνες

Δεδομένου του πλήρους λειτουργικού ελέγχου της ZAFFIRO στα καταστήματα, ο Χρήστης απαλλάσσεται από τις άμεσες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα έσοδα που μοιράζονται με τον Χρήστη ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή σε άλλες μορφές φόρου σύμφωνα με την τοπική δικαιοδοσία του Χρήστη. Παραμένει ευθύνη του Χρήστη να αναφέρει τέτοιο εισόδημα, εάν είναι απαραίτητο, και να διαχειρίζεται τυχόν προσωπικές φορολογικές επιπτώσεις. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται τους τοπικούς φορολογικούς συμβούλους ή τις αρχές τους για σαφήνεια.

13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανήκουν αποκλειστικά και αποκλειστικά στη NEIT. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αναπαραγωγή ή παραποίηση αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της NEIT. Οι χρήστες που διαπιστώνονται παραβίαση αυτής της ρήτρας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες και καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

14. Τερματισμός

ένα) Του ZAFFIRO: Το ZAFFIRO.AGENCY KLG διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Ουσιαστική παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης από τον Χρήστη.
  • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Οποιεσδήποτε ενέργειες ή συμπεριφορές που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη ή την επιχείρηση της ZAFFIRO. 

Με τον τερματισμό για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους, η πρόσβαση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Bundatia και τυχόν εκκρεμείς πληρωμές θα ανασταλούν ή θα παρακρατηθούν.

σι) Από χρήστη: Η παρούσα Συμφωνία έχει ελάχιστη διάρκεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Χρήστης δεν μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία. Μετά την αρχική περίοδο 2 ετών, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών στη ZAFFIRO. Μετά τον τερματισμό από τον Χρήστη, ο Χρήστης ενδέχεται να μην δικαιούται καμία απλήρωτη αμοιβή ή μελλοντικά κέρδη από το Πρόγραμμα Bundatia και πρέπει να επιστρέψει την επιβράβευση $50 εάν το κατάστημα κλείσει από τον Χρήστη.

15. Επίλυση Διαφορών

Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία, την εκτέλεση ή τον τερματισμό της Συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να προσπαθήσουν πρώτα να επιλύσουν το θέμα φιλικά μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν τα μέρη δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε επίλυση εντός 30 ημερών, η διαφορά παραπέμπεται σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI) ή οποιουδήποτε άλλου αμοιβαίως συμφωνημένου οργανισμού διαμεσολάβησης ή διαιτησίας.

16. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Οποιαδήποτε νομική αγωγή ή διαδικασία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να ασκείται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Βασιλείας, Ελβετία. Και τα δύο μέρη παραιτούνται από τυχόν αντιρρήσεις που βασίζονται σε έλλειψη προσωπικής δικαιοδοσίας ή φόρουμ μη ευκολίας.

17. Ολόκληρη η συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία αντιπροσωπεύει την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ του ZAFFIRO και του Χρήστη, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, που σχετίζονται με το θέμα που περιέχεται στο παρόν.

18. Τροποποίηση Όρου

Η ZAFFIRO.AGENCY KLG διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αναθεώρησης ή αντικατάστασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κατά την κρίση της. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, το ZAFFIRO θα παράσχει ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος τυχόν νέων όρων. Οι αλλαγές υλικού θα καθοριστούν αποκλειστικά κατά την κρίση του ZAFFIRO. Η συνέχιση της συμμετοχής του Χρήστη στο Πρόγραμμα Bundatia μετά από τροποποιήσεις σημαίνει αποδοχή των αναθεωρημένων όρων.

19. Καλή πίστη, πίστη και κοινή λογική

Τα μέρη αναλαμβάνουν να ενεργούν καλόπιστα και να εφαρμόζουν την κοινή λογική στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση αμφισημιών ή διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία, τα μέρη αναλαμβάνουν να βρουν μια φιλική λύση στο πνεύμα της καλής πίστης και λαμβάνοντας υπόψη την κοινή λογική.

Τροποποιήθηκε από 05 Ιανουαρίου 2023