Pāriet uz saturu Pāriet uz kājeni

Noteikumi un nosacījumi dalībai Bundatia programmā e-komercijas platformās

Šie noteikumi un nosacījumi ("Līgums") regulē attiecības starp ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") un personu ("Lietotājs"), kas reģistrējas, lai atvērtu Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT") tiešsaistes veikalu. ) NEIT un ZAFFIRO sadarbības ietvaros, kas pazīstama kā Bundatia programma.

Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs piekrīt šādiem noteikumiem:

1. Lietotāja informācija

Lietotājs sniedz personas datus, tostarp, bet ne tikai, vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un kredītkartes informāciju, lai atvērtu, darbinātu un reklamētu savu tiešsaistes veikalu. Lietotājs piekrīt, ka ZAFFIRO izmanto šos datus mārketinga, reklāmas un administratīviem nolūkiem, kas saistīti ar veikalu un Bundatia programmu. Visi personas dati tiks glabāti droši un saskaņā ar Šveices Datu aizsardzības likumu (DSG). ZAFFIRO nepārdos, neizīrēs un neizpaudīs Lietotāja personas datus trešajām personām ārpus šajā Līgumā norādītajiem mērķiem bez Lietotāja nepārprotamas piekrišanas.

2. ZAFFIRO pienākumi

ZAFFIRO ir atbildīgs par visaptveroša ikmēneša pārdošanas pārskata sastādīšanu Lietotāja tiešsaistes veikalam. Šajā pārskatā tiks iekļauti (bet ne tikai) kopējie ieņēmumi, pārdošanas apjoma sadalījums, procentuālā daļa no maksas, radušies izdevumi un citi attiecīgie finanšu dati. ZAFFIRO nodrošina datu precizitāti un apņemas šos pārskatus piegādāt elektroniski, izmantojot drošu tiešsaistes platformu vai e-pastu, līdz nākamā mēneša beigām pēc pārskata perioda. Pārskati būs pārskatāmi, ievērojot labāko grāmatvedības praksi un standartus, un ļaus Lietotājam iegūt skaidru izpratni par sava veikala finanšu rezultātiem.

3. Verifikācijas maksa

Pārbaudes maksu neiekasē ZAFFIRO, bet gan tirgus operators, lai apstiprinātu Lietotāja maksājuma veidu un nodrošinātu savas platformas drošību. Šī maksa, kas ir aptuveni 1 USD, tiks iekasēta no Lietotāja kredītkartes tiešsaistes veikala atvēršanas uzsākšanas fāzē. Lietotājs atzīst un piekrīt šai vienreizējai, neatmaksājamai maksai. ZAFFIRO neuzņemas nekādu atbildību par šo maksu, ja vien tā nav kļūdaini iekasēta vairākas reizes vai apstākļos, kas nav iekļauti aprakstītajā procesā.

4. Atalgojums

Ieņēmumu sadales modelis

Lietotāja ienākumi ir balstīti uz ieņēmumu sadales modeli, kas iegūts no tiešsaistes veikala peļņas. Lietotājam ir tiesības uz 25% daļu no tīrās peļņas, ko ZAFFIRO saņem no NEIT. Neto peļņa tiek noteikta pēc tam, kad no bruto ieņēmumiem ir atskaitīti visi darbības izdevumi, maksas un izmaksas.

5. Izmaksa

Lietotāja uzkrātā peļņa tiks aprēķināta katru mēnesi, aptverot pārdošanas apjomus no katra attiecīgā mēneša 1. līdz 31. datumam. Izmaksa Lietotājam tiks veikta tā mēneša beigās, kas seko norēķinu periodam. Lietotājs saņems līdzekļus, izmantojot savā profilā izvēlēto metodi, vai tas būtu bankas pārskaitījums, tiešsaistes maksājumu platformas vai citas saskaņotas metodes. Visas maksas, kas saistītas ar naudas līdzekļu pārskaitīšanu vai saņemšanu, ir jāsedz Lietotājam.

6. Veiksmīgi izveidota veikala definīcija

Veikals tiek uzskatīts par “sekmīgi izveidotu” ar šādiem nosacījumiem:

 

a) Veikals ir oficiāli atvērts uz ZAFFIRO norādītās platformas.

b) Pēc veikala atvēršanas ir ievērots obligāts 2 nedēļu gaidīšanas periods.

 

Šis 2 nedēļu gaidīšanas periods ir ļoti svarīgs iekšējai apstrādei un veikala gatavības nodrošināšanai turpmākai iestatīšanai un darbībai. NEIT sāks veikala iestatīšanu un konfigurēšanu tikai pēc šī 2 nedēļu perioda beigām.

7. Veikalu slēgšana

Veikalu stabilitāte un nepārtrauktība ir atkarīga no dažādiem faktoriem, no kuriem daudzi ir ārpus ZAFFIRO kontroles. Ir zināms, ka, cita starpā, tādas platformas kā Etsy laiku pa laikam slēdz veikalus bez skaidriem iemesliem. Lai gan ZAFFIRO cenšas nodrošināt katra veikala ilgmūžību un panākumus, Lietotājam ir jāatzīst sekojošais:

a) ZAFFIRO patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt jebkuru veikalu, ja Lietotājs pārkāpj kādas vadlīnijas, noteikumus vai neievēro platformas prasības. 

b) ZAFFIRO nav atbildīgs par veikalu slēgšanu, ko veic trešās puses platformas. Netiek sniegtas nekādas garantijas par jebkura veikala pastāvību vai nepārtrauktu darbību. 

c) Gadījumā, ja veikalu slēgs trešās puses platforma, ZAFFIRO pieliks saprātīgas pūles, lai sazinātos ar platformu un centīsies atjaunot veikala darbību. Tomēr rezultāts netiek garantēts, un uz to attiecas trešās puses platformas rīcības brīvība un politikas.

Lietotāji tiek mudināti bieži pārbaudīt trešo pušu platformu vadlīnijas, sekot līdzi to politikām un rīkoties atbildīgi, lai nodrošinātu savu veikalu nepārtrauktu darbību.

8. Prasības veikala atvēršanai

Lai atvērtu veikalu, Lietotājam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Dzīvo kādā no apstiprinātajā sarakstā iekļautajām valstīm.
  • Esiet vismaz 18 gadus vecs.
  • Jums ir personīga kredītkarte vai debetkarte. Priekšapmaksas kartes netiek pieņemtas.

9. Veikala atvēršanas procedūra

Veikals jāizveido ar ZAFFIRO palīdzību un ievērojot ZAFFIRO sniegtās vadlīnijas. Lietotājam ir obligāti jāievada savas kredītkartes informācija un personiskā informācija, ieskaitot nepieciešamo dokumentāciju. Kad veikals ir izveidots, Lietotājam ir jāpiešķir ZAFFIRO pilna piekļuve veikalam. Iestatīšanas procesa laikā Lietotājs jebkurā laikā nedrīkst pieteikties veikalā.

Turklāt ZAFFIRO patur tiesības uzsākt viena vai vairāku tiešsaistes veikalu (Amazon, Zaffiron utt.) atvēršanu pēc ZAFFIRO izvēles bez Reģistrētāja tiešas uzraudzības vai nepārprotamas piekrišanas. Šādos gadījumos uz veikala(-u) darbību joprojām attieksies visi citi šajā Līgumā izklāstītie noteikumi un nosacījumi.

10. Operatīvā atbildība

Iekārtojot veikalu, ZAFFIRO uzņemas pilnu atbildību par tā darbību. Tas ietver, bet ne tikai, produktu sarakstu, cenas, mārketinga aktivitātes un klientu mijiedarbību. Šis modelis darbojas līdzīgi franšīzes sistēmai, kurā ZAFFIRO uzņemas visus operatīvos pienākumus. Tas nodrošina, ka Lietotājam nav nodokļu vai juridisku saistību saistībā ar veikala uzņēmējdarbību.

11. Datu un privātuma nodrošināšana

Lietotājam ir pienākums kopīgot noteiktu personisko un finanšu informāciju, lai izveidotu un vadītu veikalu. ZAFFIRO apņemas ar šādiem datiem rīkoties ar vislielāko rūpību, nodrošinot to konfidencialitāti un aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. 

Lai iegūtu informāciju par jūsu personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politika, kas ar atsauci ir iekļauts šajos Noteikumos un nosacījumos.

12. Nodokļu ietekme un pienākumi

Ņemot vērā ZAFFIRO pilnīgu darbības kontroli pār veikaliem, Lietotājs ir atbrīvots no tiešajām ar uzņēmējdarbību saistītām nodokļu saistībām. Tomēr ieņēmumi, kas tiek dalīti ar Lietotāju, var tikt aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai cita veida nodokļiem saskaņā ar Lietotāja vietējo jurisdikciju. Lietotāja pienākums ir ziņot par šādiem ienākumiem, ja nepieciešams, un pārvaldīt jebkādas personīgās nodokļu sekas. Skaidrības labad lietotājiem ieteicams konsultēties ar vietējiem nodokļu konsultantiem vai iestādēm.

13. Intelektuālā īpašuma tiesības

Lietotājs atzīst un piekrīt, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar tiešsaistes veikalu, tostarp, bet ne tikai, preču zīmes, logotipi, ar autortiesībām aizsargāti materiāli, dizaini un patenti, pieder tikai un vienīgi NEIT. Jebkura šo intelektuālā īpašuma tiesību neatļauta izmantošana, reproducēšana vai sagrozīšana ir stingri aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas NEIT piekrišanas. Lietotājiem, kuri pārkāpj šo punktu, var draudēt juridiskas sekas un šī Līguma izbeigšana.

14. Izbeigšana

a) Autors: ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG patur tiesības izbeigt šo Līgumu šādos apstākļos:

  • Jebkuru noteikumu būtisks pārkāpums no Lietotāja puses.
  • Intelektuālā īpašuma neatļauta izmantošana.
  • Jebkura darbība vai uzvedība, kas var kaitēt ZAFFIRO reputācijai vai uzņēmējdarbībai. 

Pārtraucot darbību kāda no iepriekšminētajiem iemesliem, Lietotāja piekļuve tiešsaistes veikalam, dalība Bundatia programmā un visas neapstiprinātās izmaksas tiks apturētas vai aizturētas.

b) Pēc lietotāja: Šī Līguma minimālais termiņš ir 2 gadi, kura laikā Lietotājs nevar lauzt Līgumu. Pēc sākotnējā 2 gadu termiņa Lietotājs var izbeigt šo Līgumu, vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot ZAFFIRO. Lietotājam pārtraucot darbību, Lietotājam var nebūt tiesību uz neizmaksātu atlīdzību vai turpmākiem ienākumiem no Bundatia programmas, un viņam ir jāatgriež $50 atlīdzība, ja Lietotājs veikalu slēdz.

15. Strīdu izšķiršana

Attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, ieskaitot jebkādus strīdus par Līguma spēkā esamību, interpretāciju, izpildi vai izbeigšanu, puses vienojas vispirms mēģināt atrisināt jautājumu draudzīgi sarunu ceļā. Ja puses nevar panākt atrisinājumu 30 dienu laikā, strīds tiek nodots izskatīšanai mediācijā vai šķīrējtiesā saskaņā ar Šveices palātu šķīrējtiesas institūcijas (SCAI) vai jebkuras citas abpusēji saskaņotas starpniecības vai šķīrējtiesas organizācijas noteikumiem un procedūrām.

16. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šo Līgumu regulē un interpretē saskaņā ar Šveices likumiem. Jebkura tiesvedība vai tiesvedība, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, ir jāierosina tikai Bāzeles, Šveices tiesās. Abas puses atsakās no jebkādiem iebildumiem, pamatojoties uz personīgās jurisdikcijas vai forum non conveniens trūkumu.

17. Viss līgums

Šis Līgums atspoguļo pilnīgu izpratni un vienošanos starp ZAFFIRO un Lietotāju, aizstājot visas iepriekšējās sarunas, diskusijas un līgumus, gan mutiskus, gan rakstiskus, kas saistīti ar šeit ietverto priekšmetu.

18. Termiņa grozīšana

ZAFFIRO.AGENCY KLG patur tiesības mainīt, pārskatīt vai aizstāt šos Noteikumus un nosacījumus pēc saviem ieskatiem. Ja pārskatīšana ir nozīmīga, ZAFFIRO sniegs paziņojumu vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Būtiskās izmaiņas tiks noteiktas tikai pēc ZAFFIRO ieskatiem. Lietotāja turpmāka dalība Bundatia programmā pēc izmaiņām nozīmē pārskatīto noteikumu pieņemšanu.

19. Laba ticība, lojalitāte un veselais saprāts

Puses apņemas darboties godprātīgi un piemērot veselo saprātu šī Līguma ietvaros. Neskaidrību vai strīdu gadījumā, kas izriet no šī Līguma, puses apņemas rast mierizlīgumu labas ticības garā un ņemot vērā veselo saprātu.

Grozīts 2023. gada 5. janvārī