Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen

Sähköisen kaupankäynnin alustojen Bundatia-ohjelmaan osallistumisen ehdot

Nämä ehdot ("Sopimus") säätelevät suhdetta ZAFFIRO.AGENCY KLG:n ("ZAFFIRO") ja sellaisen henkilön ("Käyttäjä") välillä, joka rekisteröityy avaamaan verkkokaupan Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd:lle ("NEIT") ) osana NEIT:n ja ZAFFIROn välistä yhteistyötä, joka tunnetaan nimellä Bundatia-ohjelma.

Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

1. Käyttäjätiedot

Käyttäjä antaa henkilötietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja luottokorttitiedot verkkokauppansa avaamista, toimintaa ja mainostamista varten. Käyttäjä hyväksyy sen, että ZAFFIRO käyttää näitä tietoja kauppaan ja Bundatia-ohjelmaan liittyviin markkinointi-, myynninedistämis- ja hallinnollisiin tarkoituksiin. Kaikki henkilötiedot säilytetään turvallisesti ja Sveitsin tietosuojalain (DSG) mukaisesti. ZAFFIRO ei myy, vuokraa tai jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä sopimuksessa määriteltyjen tarkoitusten ulkopuolella ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

2. ZAFFIRO:n velvollisuudet

ZAFFIRO vastaa kattavan kuukausittaisen myyntiraportin laatimisesta Käyttäjän verkkokauppaan. Tämä raportti sisältää, mutta ei rajoittuen: kokonaistulot, myynnin jakautuminen, prosenttiosuus palkkioista, aiheutuneet kulut ja kaikki muut asiaankuuluvat taloudelliset tiedot. ZAFFIRO varmistaa tietojen oikeellisuuden ja sitoutuu toimittamaan nämä raportit sähköisesti joko suojatun verkkoalustan tai sähköpostin kautta raportointijaksoa seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Raportit ovat läpinäkyviä, parhaiden kirjanpitokäytäntöjen ja -standardien mukaisia, ja niiden avulla käyttäjä voi saada selkeän käsityksen myymälänsä taloudellisesta tuloksesta.

3. Vahvistusmaksu

Vahvistusmaksua ei peri ZAFFIRO, vaan markkinapaikan ylläpitäjä vahvistaakseen Käyttäjän maksutavan ja varmistaakseen alustansa turvallisuuden. Tämä noin 1 USD:n suuruinen maksu veloitetaan Käyttäjän luottokortilta verkkokaupan avaamisen aloitusvaiheessa. Käyttäjä hyväksyy tämän kertaluonteisen maksun, jota ei palauteta. ZAFFIRO ei ole vastuussa tästä maksusta, ellei sitä peritä virheellisesti useita kertoja tai olosuhteissa, jotka eivät kuulu kuvattuun prosessiin.

4. Palkkaus

Tulojen jakomalli

Käyttäjän tulot perustuvat verkkokaupan voitoista johdettuun tulonjakomalliin. Käyttäjällä on oikeus 25%:n osuuteen nettovoitosta, jonka ZAFFIRO saa NEIT:ltä. Nettotulos määräytyy, kun bruttotuotoista on vähennetty kaikki toimintakulut, palkkiot ja kulut.

5. Maksu

Käyttäjän kertyneet tulot lasketaan kuukausittain, ja ne kattavat myynnin kunkin kuukauden 1. - 31. päivänä. Maksut suoritetaan Käyttäjälle laskutusjaksoa seuraavan kuukauden lopussa. Käyttäjä saa varoja profiilissaan valitsemallaan tavalla, olipa se sitten pankkisiirto, verkkomaksualustoja tai muita sovittuja tapoja. Käyttäjä vastaa kaikista varojen siirtoon tai vastaanottamiseen liittyvistä maksuista.

6. Menestyksekkäästi perustetun liikkeen määritelmä

Kauppa katsotaan "onnellisesti perustetuksi" seuraavilla ehdoilla:

 

a) Kauppa on virallisesti avattu ZAFFIROn määrittelemällä alustalla.

b) Myymälän avaamisen jälkeen on noudatettu pakollista 2 viikon odotusaikaa.

 

Tämä 2 viikon odotusaika on ratkaiseva sisäisen käsittelyn kannalta ja myymälän valmiuden varmistamiseen jatkoa varten. NEIT aloittaa kaupan asennuksen ja konfiguroinnin vasta tämän 2 viikon jakson päätyttyä.

7. Liikkeiden sulkeminen

Liikkeiden vakaus ja jatkuvuus riippuvat useista tekijöistä, joista monet eivät ole ZAFFIROn hallinnassa. Muun muassa Etsyn kaltaisten alustojen tiedetään ajoittain sulkevan kauppoja ilman erityisiä syitä. Vaikka ZAFFIRO pyrkii varmistamaan jokaisen kaupan pitkäikäisyyden ja menestyksen, käyttäjän on tunnustettava seuraavat asiat:

a) ZAFFIRO pidättää oikeuden sulkea minkä tahansa kaupan ilman ennakkoilmoitusta, jos Käyttäjä rikkoo ohjeita, ehtoja tai ei noudata alustan vaatimuksia. 

b) ZAFFIRO ei ole vastuussa tai vastuussa kauppojen sulkemisesta kolmansien osapuolien alustojen toimesta. Mitään takuita ei anneta minkään liikkeen pysyvyydestä tai keskeytymättömästä toiminnasta. 

c) Jos kolmannen osapuolen alusta sulkee liikkeen valitettavassa tilanteessa, ZAFFIRO pyrkii kohtuullisin keinoin kommunikoimaan alustan kanssa ja pyrkii palauttamaan liikkeen. Lopputulosta ei kuitenkaan taata, ja se on kolmannen osapuolen alustan harkinnan ja käytäntöjen alainen.

Käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti kolmansien osapuolien alustojen ohjeet, pysymään ajan tasalla niiden käytännöistä ja toimimaan vastuullisesti varmistaakseen liikkeidensä jatkuvan toiminnan

8. Liikkeen avaamista koskevat vaatimukset

Kaupan avaamiseksi Käyttäjän tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Asua jossakin hyväksytyssä luettelossa olevista maista.
  • Ole vähintään 18-vuotias.
  • Omista henkilökohtainen luotto- tai pankkikortti. Prepaid-kortteja ei hyväksytä.

9. Liikkeen avaamismenettely

Kauppa on luotava ZAFFIRO:n avustuksella ja ZAFFIROn antamia ohjeita noudattaen. Käyttäjän on ehdottomasti syötettävä luottokorttitietonsa ja henkilökohtaiset tietonsa, mukaan lukien tarvittavat asiakirjat. Kun kauppa on luotu, Käyttäjän on myönnettävä ZAFFIROlle täysi pääsy kauppaan. Asennusprosessin aikana Käyttäjä ei saa kirjautua sisään kauppaan missään vaiheessa.

Lisäksi ZAFFIRO varaa oikeuden aloittaa yhden tai useamman verkkokaupan (Amazon, Zaffiron jne.) avaamisen ZAFFIROn valitsemana ilman Rekisteröijän suoraa valvontaa tai nimenomaista suostumusta. Tällaisissa tapauksissa kaikki muut tässä sopimuksessa määritellyt ehdot pätevät edelleen kaupan (kauppojen) toimintaan.

10. Operatiivinen vastuu

Liikkeen perustamisen yhteydessä ZAFFIRO ottaa täyden vastuun sen toiminnasta. Tämä sisältää muun muassa tuotelistauksen, hinnoittelun, markkinointitoimenpiteet ja asiakasvuorovaikutuksen. Tämä malli toimii samalla tavalla kuin franchising-järjestelmä, jossa ZAFFIRO ottaa kaikki operatiiviset vastuut. Tällä varmistetaan, että Käyttäjällä ei ole liikkeen liiketoimintaan liittyviä vero- tai lakisääteisiä velvoitteita.

11. Tietojen ja tietosuojan vakuutus

Käyttäjä on velvollinen jakamaan tiettyjä henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja kaupan perustamista ja toimintaa varten. ZAFFIRO sitoutuu käsittelemään tällaisia tietoja äärimmäisen huolellisesti varmistaen niiden luottamuksellisuuden ja suojan luvattomalta käytöltä voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti. 

Lisätietoja henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta saat osoitteestamme Tietosuojakäytäntö, joka on sisällytetty näihin käyttöehtoihin viittauksella.

12. Verovaikutukset ja -vastuut

Koska ZAFFIROlla on täydellinen toiminnallinen valvonta myymälöissä, Käyttäjä on vapautettu välittömistä liiketoimintaan liittyvistä verovelvoitteista. Käyttäjän kanssa jaetuista tuloista voidaan kuitenkin periä henkilökohtainen tulovero tai muita veroja käyttäjän paikallisen lainkäyttöalueen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on raportoida tällaiset tulot tarvittaessa ja hallita henkilökohtaisia verovaikutuksia. Käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä paikallisiin veroneuvojiinsa tai viranomaisiinsa selvyyden vuoksi.

13. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki verkkokauppaan liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tavaramerkit, logot, tekijänoikeudella suojatut materiaalit, mallit ja patentit, kuuluvat yksinomaan NEIT:lle. Näiden immateriaalioikeuksien luvaton käyttö, jäljentäminen tai harhaanjohtaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman NEIT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjille, jotka rikkovat tätä lauseketta, voidaan odottaa oikeudellisia seuraamuksia ja tämän sopimuksen irtisanominen.

14. Irtisanominen

a) Kirjailija: ZAFFIRO ZAFFIRO.AGENCY KLG varaa oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen seuraavissa olosuhteissa:

  • Käyttäjän minkä tahansa määräyksen olennainen rikkominen.
  • Immateriaalioikeuksien luvaton käyttö.
  • Kaikki toimet tai käytökset, jotka voivat vahingoittaa ZAFFIROn mainetta tai liiketoimintaa. 

Jos irtisanoutuminen jostakin edellä mainituista syistä johtuu, Käyttäjän pääsy verkkokauppaan, osallistuminen Bundatia-ohjelmaan ja kaikki odottavat maksut keskeytetään tai estetään.

b) Käyttäjän mukaan: Tämä sopimus on voimassa vähintään 2 vuotta, jonka aikana Käyttäjä ei voi irtisanoa sopimusta. Ensimmäisen 2 vuoden ajanjakson jälkeen Käyttäjä voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen ZAFFIROlle. Kun käyttäjä lopettaa irtisanomisen, käyttäjä ei voi olla oikeutettu mihinkään maksamattomiin korvauksiin tai tuleviin tuloihin Bundatia-ohjelmasta, ja hänen on palautettava $50-palkinto, jos käyttäjä sulkee kaupan.

15. Riitojen ratkaisu

Kaikissa tästä Sopimuksesta johtuvissa tai siihen liittyvissä riita-asioissa, mukaan lukien kaikki Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa, täytäntöönpanoa tai irtisanomista koskevat kiistat, osapuolet sopivat yrittävänsä ensin ratkaista asian sovinnollisesti neuvotteluin. Jos osapuolet eivät pääse ratkaisuun 30 päivän kuluessa, riita siirretään sovitteluun tai välimiesmenettelyyn Swiss Chambers' Arbitration Institutionin (SCAI) tai minkä tahansa muun yhteisesti sovitun sovittelu- tai välimiesorganisaation sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

16. Sovellettava laki ja toimivalta

Tätä sopimusta säätelevät ja tulkitaan Sveitsin lakien mukaisesti. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät oikeudelliset kanteet tai menettelyt on saatettava yksinomaan Sveitsin Baselin tuomioistuimiin. Molemmat osapuolet luopuvat kaikista vastalauseista, jotka johtuvat henkilökohtaisen toimivallan puuttumisesta tai forum non conveniensista.

17. Koko sopimus

Tämä sopimus edustaa ZAFFIROn ja Käyttäjän välistä täydellistä ymmärrystä ja sopimusta, joka syrjäyttää kaikki aiemmat neuvottelut, keskustelut ja sopimukset, olivatpa ne suulliset tai kirjalliset, liittyvät tähän sisältöön.

18. Määräajan muutos

ZAFFIRO.AGENCY KLG pidättää oikeuden muuttaa, tarkistaa tai korvata näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Jos muutos on merkittävä, ZAFFIRO ilmoittaa asiasta vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Olennaisista muutoksista päätetään yksinomaan ZAFFIROn harkinnan mukaan. Käyttäjän jatkuva osallistuminen Bundatia-ohjelmaan muutosten jälkeen merkitsee tarkistettujen ehtojen hyväksymistä.

19. Hyvä usko, uskollisuus ja maalaisjärki

Osapuolet sitoutuvat toimimaan vilpittömässä mielessä ja noudattamaan tervettä järkeä tämän sopimuksen puitteissa. Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuu epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä, osapuolet sitoutuvat löytämään sovintoratkaisun hyvässä uskossa ja tervettä järkeä huomioiden.

Muutettu 5.1.2023