Preskoči na sadržaj Preskoči na podnožje

Odredbe i uvjeti za sudjelovanje u Bundatia programu na platformama za e-trgovinu

Ovi Uvjeti i odredbe ("Ugovor") uređuju odnos između ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") i pojedinca ("Korisnik") koji se registrira za otvaranje internetske trgovine za Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT" ) u okviru suradnje između NEIT-a i ZAFFIRO-a, poznate kao Bundatia Program.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik se slaže sa sljedećim odredbama:

1. Informacije o korisniku

Korisnik daje osobne podatke uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona i podatke o kreditnoj kartici u svrhu otvaranja, rada i promocije svoje internetske trgovine. Korisnik daje suglasnost da ZAFFIRO koristi ove podatke u marketinške, promotivne i administrativne svrhe vezane uz trgovinu i Bundatia program. Svi osobni podaci bit će pohranjeni na siguran način iu skladu sa švicarskim Zakonom o zaštiti podataka (DSG). ZAFFIRO neće prodavati, iznajmljivati ili dijeliti osobne podatke Korisnika s trećim stranama izvan svrha navedenih u ovom Ugovoru bez izričitog pristanka Korisnika.

2. Obveze ZAFFIRO-a

ZAFFIRO je odgovoran za sastavljanje cjelovitog mjesečnog izvješća o prodaji za internet trgovinu Korisnika. Ovo izvješće će uključivati, ali nije ograničeno na: ukupni prihod, raščlambu prodaje, postotni udio naknada, nastale troškove i sve druge relevantne financijske podatke. ZAFFIRO osigurava točnost podataka i obvezuje se dostaviti ta izvješća elektroničkim putem, bilo putem sigurne online platforme ili e-pošte, do kraja mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog razdoblja. Izvješća će biti transparentna, u skladu s najboljom računovodstvenom praksom i standardima, i omogućit će Korisniku da dobije jasan uvid u financijski učinak svoje trgovine.

3. Naknada za provjeru

Naknadu za verifikaciju ne naplaćuje ZAFFIRO već operater tržišta u svrhu provjere valjanosti načina plaćanja Korisnika i osiguravanja sigurnosti njegove platforme. Ova naknada, u iznosu od približno 1 USD, bit će naplaćena s kreditne kartice Korisnika u početnoj fazi otvaranja online trgovine. Korisnik potvrđuje i pristaje na ovu jednokratnu nepovratnu naknadu. ZAFFIRO ne snosi nikakvu odgovornost za ovu naknadu osim ako je pogrešno naplaćena više puta ili u okolnostima izvan opisanog procesa.

4. Naknada

Model podjele prihoda

Zarada korisnika temelji se na modelu podjele prihoda koji proizlazi iz dobiti online trgovine. Korisnik ima pravo na 25% udjela u neto dobiti koju ZAFFIRO dobiva od NEIT-a. Neto dobit utvrđuje se nakon što se od bruto prihoda oduzmu svi operativni troškovi, naknade i troškovi.

5. Isplata

Zarada koju prikupi Korisnik obračunat će se mjesečno, pokrivajući prodaju od 1. do 31. u svakom odgovarajućem mjesecu. Isplate će se Korisniku izvršiti na kraju mjeseca koji slijedi nakon obračunskog razdoblja. Korisnik će sredstva primiti metodom koju je odabrao u svom profilu, bilo da se radi o bankovnoj doznaci, platformama za online plaćanje ili drugim dogovorenim metodama. Sve naknade povezane s prijenosom ili primitkom sredstava snosi Korisnik.

6. Definicija uspješno uspostavljene trgovine

Trgovina se smatra 'uspješno osnovanom' pod sljedećim uvjetima:

 

a) Trgovina je službeno otvorena na platformi koju je odredio ZAFFIRO.

b) Poštovano je obavezno razdoblje čekanja od 2 tjedna nakon otvaranja trgovine.

 

Ovo razdoblje čekanja od 2 tjedna ključno je za internu obradu i za osiguranje spremnosti trgovine za daljnje postavljanje i rad. NEIT će započeti s postavljanjem i konfiguracijom trgovine tek nakon završetka ovog dvotjednog razdoblja.

7. Zatvaranje trgovina

Stabilnost i kontinuitet trgovina podložni su različitim čimbenicima od kojih su mnogi izvan kontrole ZAFFIRA. Platforme poput Etsyja, između ostalih, poznate su po tome da povremeno zatvaraju trgovine bez izričitih razloga. Dok ZAFFIRO nastoji osigurati dugovječnost i uspjeh svake trgovine, korisnik mora priznati sljedeće:

a) ZAFFIRO zadržava pravo zatvoriti bilo koju trgovinu bez prethodne najave ako Korisnik prekrši bilo koje smjernice, uvjete ili se ne pridržava zahtjeva platforme. 

b) ZAFFIRO nije odgovoran za zatvaranje trgovina od strane platformi trećih strana. Ne daju se nikakva jamstva u pogledu trajnosti ili neprekidnog rada bilo koje trgovine. 

c) U nesretnom slučaju zatvaranja trgovine od strane platforme treće strane, ZAFFIRO će uložiti razumne napore da komunicira s platformom i nastojati ponovno uspostaviti trgovinu. Međutim, ishod nije zajamčen i podložan je diskreciji i pravilima platforme treće strane.

Korisnici se potiču da često provjeravaju smjernice platformi trećih strana, budu u tijeku s njihovim pravilima i ponašaju se odgovorno kako bi osigurali kontinuirani rad svojih trgovina

8. Zahtjevi za otvaranje trgovine

Za otvaranje trgovine Korisnik mora ispunjavati sljedeće kriterije:

  • Živjeti u jednoj od zemalja na popisu odobrenih.
  • Imati najmanje 18 godina.
  • Posjedujte osobnu kreditnu ili debitnu karticu. Prepaid kartice se ne prihvaćaju.

9. Postupak otvaranja trgovine

Trgovina mora biti izrađena uz pomoć ZAFFIRO-a i prema smjernicama ZAFFIRO-a. Obavezno je da Korisnik unese podatke o svojoj kreditnoj kartici i osobne podatke, uključujući potrebnu dokumentaciju. Nakon što je trgovina kreirana, korisnik mora ZAFFIRU dopustiti puni pristup trgovini. Tijekom postupka postavljanja Korisnik se ni u jednom trenutku ne smije prijaviti u trgovinu.

Dodatno, ZAFFIRO zadržava pravo pokrenuti otvaranje jedne ili više online trgovina (Amazon, Zaffiron itd.) po izboru ZAFFIRO-a bez izravnog nadzora ili izričitog pristanka Registranta. U takvim slučajevima, sve druge odredbe i uvjeti navedeni u ovom Ugovoru i dalje će se primjenjivati na rad trgovine(a).

10. Operativna odgovornost

Prilikom otvaranja trgovine ZAFFIRO preuzima punu odgovornost za njezin rad. To uključuje, ali nije ograničeno na popis proizvoda, cijene, marketinške aktivnosti i interakcije s klijentima. Ovaj model funkcionira slično franšiznom sustavu, gdje ZAFFIRO preuzima sve operativne odgovornosti. Time se osigurava da Korisnik nema poreznih ili zakonskih obveza vezanih uz poslovanje trgovine.

11. Jamstvo podataka i privatnosti

Korisnik je dužan podijeliti određene osobne i financijske podatke u svrhu postavljanja i vođenja trgovine. ZAFFIRO se obvezuje da će s takvim podacima postupati s najvećom pažnjom, osiguravajući njihovu povjerljivost i zaštitu od neovlaštenog pristupa, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. 

Za informacije o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših osobnih podataka, molimo pogledajte naše Politika privatnosti, koji je referencom uključen u ove Uvjete i odredbe.

12. Porezne implikacije i odgovornosti

S obzirom da ZAFFIRO ima potpunu operativnu kontrolu nad trgovinama, Korisnik je oslobođen izravnih poreznih obveza povezanih s poslovanjem. Međutim, prihod koji se dijeli s Korisnikom može podlijegati porezu na osobni dohodak ili drugim oblicima poreza u skladu s lokalnom jurisdikcijom Korisnika. Korisnik ostaje dužan prijaviti takav prihod, ako je potrebno, i upravljati svim osobnim poreznim implikacijama. Korisnicima se savjetuje da se posavjetuju sa svojim lokalnim poreznim savjetnicima ili vlastima radi jasnoće.

13. Prava intelektualnog vlasništva

Korisnik potvrđuje i slaže se da sva prava intelektualnog vlasništva vezana uz internetsku trgovinu, uključujući ali ne ograničavajući se na robne marke, logotipe, materijale zaštićene autorskim pravom, dizajne i patente, pripadaju samo i isključivo NEIT-u. Bilo kakvo neovlašteno korištenje, reprodukcija ili lažno predstavljanje ovih prava intelektualnog vlasništva strogo je zabranjeno bez prethodnog pisanog pristanka NEIT-a. Korisnici za koje se utvrdi da krše ovu klauzulu mogu se suočiti s pravnim posljedicama i raskidom ovog Ugovora.

14. Raskid

a) Od ZAFFIRO-a: ZAFFIRO.AGENCY KLG zadržava pravo raskida ovog Ugovora pod sljedećim okolnostima:

  • Materijalno kršenje bilo koje odredbe od strane Korisnika.
  • Neovlašteno korištenje intelektualnog vlasništva.
  • Sve radnje ili ponašanja koja bi mogla naštetiti ugledu ili poslovanju ZAFFIRA. 

Nakon raskida iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Korisnikov pristup internetskoj trgovini, sudjelovanje u Bundatia programu i sve isplate na čekanju bit će obustavljene ili zadržane.

b) Po korisniku: Ovaj Ugovor ima rok trajanja od minimalno 2 godine, tijekom kojeg Korisnik ne može raskinuti Ugovor. Nakon početnog roka od 2 godine, Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor uz pisanu obavijest ZAFFIRO-u od najmanje 30 dana. Nakon raskida od strane Korisnika, Korisnik možda neće imati pravo na bilo kakvu neplaćenu naknadu ili buduću zaradu od Bundatia programa i mora vratiti nagradu $50 ako Korisnik zatvori trgovinu.

15. Rješavanje sporova

Za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom, uključujući sve sporove o valjanosti, tumačenju, izvedbi ili raskidu Ugovora, strane su suglasne da će najprije pokušati riješiti stvar mirnim putem pregovorima. Ako stranke ne mogu postići rješenje u roku od 30 dana, spor će se uputiti na posredovanje ili arbitražu u skladu s pravilima i postupcima Arbitražnog instituta švicarskih komora (SCAI) ili bilo koje druge organizacije za posredovanje ili arbitražu o kojoj su se međusobno dogovorili.

16. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj Ugovor je uređen i tumači se u skladu sa zakonima Švicarske. Sve pravne radnje ili postupci koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom moraju se pokrenuti isključivo pred sudovima u Baselu, Švicarska. Obje strane odriču se bilo kakvih prigovora koji se temelje na nedostatku osobne nadležnosti ili forum non conveniens.

17. Cjelokupni ugovor

Ovaj Ugovor predstavlja potpuno razumijevanje i suglasnost između ZAFFIRO-a i Korisnika, zamjenjujući sve prethodne pregovore, rasprave i dogovore, bilo usmene ili pisane, koji se odnose na predmet koji je ovdje sadržan.

18. Promjena uvjeta

ZAFFIRO.AGENCY KLG zadržava pravo izmjene, revizije ili zamjene ovih Uvjeta prema vlastitom nahođenju. Ako je revizija značajna, ZAFFIRO će dati obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Materijalne promjene će biti određene isključivo prema nahođenju ZAFFIRO-a. Nastavak sudjelovanja Korisnika u Bundatia programu nakon izmjena znači prihvaćanje izmijenjenih uvjeta.

19. Dobra vjera, lojalnost i zdrav razum

Strane se obvezuju djelovati u dobroj vjeri i primjenjivati zdrav razum u okviru ovog Ugovora. U slučaju nejasnoća ili sporova proizašlih iz ovog Ugovora, strane se obvezuju pronaći sporazumno rješenje u duhu dobre vjere i vodeći računa o zdravom razumu.

Izmijenjeno od 05. siječnja 2023