Sari la conținut Sari la subsol

Termeni și condiții de participare la Programul Bundatia pe platformele de comerț electronic

Acești Termeni și Condiții („Acord”) guvernează relația dintre ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO”) și persoana („Utilizatorul”) care se înregistrează pentru a deschide un magazin online pentru Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT” ) în cadrul unei colaborări între NEIT și ZAFFIRO, cunoscută sub numele de Programul Bundatia.

Acceptând acești Termeni și Condiții, Utilizatorul este de acord cu următoarele prevederi:

1. Informații despre utilizator

Utilizatorul furnizează date personale, inclusiv, dar fără a se limita la, nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon și detalii ale cărții de credit în scopul deschiderii, operațiunii și promovării magazinului său online. Utilizatorul își dă acordul ca ZAFFIRO să utilizeze aceste date în scopuri de marketing, promoționale și administrative legate de magazin și Programul Bundatia. Toate datele personale vor fi stocate în siguranță și în conformitate cu Legea Elvețiană pentru Protecția Datelor (DSG). ZAFFIRO nu va vinde, închiria sau împărtăși datele personale ale Utilizatorului cu terțe părți în afara scopurilor menționate în prezentul Acord fără consimțământul explicit al Utilizatorului.

2. Obligațiile ZAFFIRO

ZAFFIRO este responsabil pentru compilarea unui raport lunar cuprinzător al vânzărilor pentru magazinul online al Utilizatorului. Acest raport va include, dar nu se limitează la: venitul total, defalcarea vânzărilor, cota procentuală a taxelor, cheltuielile suportate și orice alte date financiare relevante. ZAFFIRO asigură acuratețea datelor și se angajează să livreze aceste rapoarte în format electronic, fie printr-o platformă online securizată, fie prin e-mail, până la sfârșitul lunii următoare perioadei de raportare. Rapoartele vor fi transparente, urmând cele mai bune practici și standarde contabile și vor permite Utilizatorului să obțină o înțelegere clară a performanței financiare a magazinului său.

3. Taxa de verificare

Taxa de verificare nu este percepută de ZAFFIRO ci de către operatorul pieței în scopul validării metodei de plată a Utilizatorului și al asigurării securității platformei acestuia. Această taxă, în valoare de aproximativ 1 USD, va fi percepută pe cardul de credit al Utilizatorului în faza de inițiere a deschiderii unui magazin online. Utilizatorul recunoaște și este de acord cu această taxă unică, nerambursabilă. ZAFFIRO nu își asumă responsabilitatea pentru această taxă decât dacă este percepută în mod eronat de mai multe ori sau în circumstanțe în afara procesului descris.

4. Remunerarea

Modelul de împărțire a veniturilor

Câștigurile Utilizatorului se bazează pe un model de împărțire a veniturilor derivat din profiturile magazinului online. Utilizatorul are dreptul la o cotă de 25% din profitul net pe care ZAFFIRO le primește de la NEIT. Profitul net este determinat după ce toate cheltuielile de exploatare, taxele și costurile au fost deduse din venitul brut.

5. Plata

Câștigurile acumulate de Utilizator vor fi calculate lunar, acoperind vânzările din 1 până în 31 a fiecărei luni respective. Plățile vor fi efectuate către Utilizator la sfârșitul lunii următoare perioadei de facturare. Utilizatorul va primi fonduri prin metoda pe care a selectat-o în profilul său, fie că este vorba de transfer bancar, platforme de plată online sau alte metode convenite. Orice comisioane asociate cu transferul sau primirea fondurilor vor fi suportate de Utilizator.

6. Definiția unui magazin înființat cu succes

Un magazin este considerat „înființat cu succes” în următoarele condiții:

 

a) Magazinul a fost deschis oficial pe platforma specificată de ZAFFIRO.

b) După deschiderea magazinului a fost respectată o perioadă de așteptare obligatorie de 2 săptămâni.

 

Această perioadă de așteptare de 2 săptămâni este crucială pentru procesarea internă și pentru a asigura pregătirea magazinului pentru configurarea și operațiunile ulterioare. NEIT va începe configurarea și configurarea magazinului numai după încheierea acestei perioade de 2 săptămâni.

7. Închiderea Magazinelor

Stabilitatea și continuitatea magazinelor sunt supuse diverșilor factori, dintre care mulți sunt în afara controlului ZAFFIRO. Platforme precum Etsy, printre altele, au fost cunoscute că închid ocazional magazine fără motive explicite. În timp ce ZAFFIRO se străduiește să asigure longevitatea și succesul fiecărui magazin, următoarele trebuie să fie recunoscute de către Utilizator:

a) ZAFFIRO își rezervă dreptul de a închide orice magazin fără notificare prealabilă dacă Utilizatorul încalcă regulile, termenii sau nu respectă cerințele platformei. 

b) ZAFFIRO nu este responsabil pentru închiderea magazinelor de către platforme terțe. Nu sunt oferite garanții cu privire la permanența sau funcționarea neîntreruptă a vreunui magazin. 

c) În cazul nefericit al închiderii unui magazin de către o platformă terță parte, ZAFFIRO va depune eforturi rezonabile pentru a comunica cu platforma și va depune eforturi pentru a restabili magazinul. Cu toate acestea, rezultatul nu este garantat și este supus la discreția și politicile platformei terțe.

Utilizatorii sunt încurajați să verifice frecvent liniile directoare ale platformelor terțe, să rămână la curent cu politicile lor și să acționeze în mod responsabil pentru a asigura funcționarea continuă a magazinelor lor.

8. Cerințe de deschidere a magazinului

Pentru a deschide un magazin, Utilizatorul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Locuiți într-una dintre țările de pe lista aprobată.
  • Să ai cel puțin 18 ani.
  • Dețineți un card de credit sau de debit personal. Nu sunt acceptate carduri preplătite.

9. Procedura de deschidere a magazinului

Magazinul trebuie creat cu asistența ZAFFIRO și urmând instrucțiunile furnizate de ZAFFIRO. Este imperativ ca Utilizatorul să introducă detaliile cardului de credit și informațiile personale, inclusiv documentația necesară. Odată creat magazinul, Utilizatorul trebuie să acorde ZAFFIRO acces deplin la magazin. În timpul procesului de configurare, Utilizatorul nu trebuie să se autentifice în magazin în niciun moment.

În plus, ZAFFIRO își rezervă dreptul de a iniția deschiderea unuia sau mai multor magazine online (Amazon, Zaffiron etc.) la alegerea ZAFFIRO fără supravegherea directă sau acordul explicit al Înregistrării. În astfel de cazuri, toți ceilalți termeni și condiții descrise în prezentul Acord se vor aplica în continuare pentru funcționarea magazinului (magazinelor).

10. Responsabilitate operațională

La înființarea magazinului, ZAFFIRO își asumă întreaga responsabilitate pentru funcționarea acestuia. Aceasta include, dar nu se limitează la, lista de produse, prețuri, activități de marketing și interacțiuni cu clienții. Acest model funcționează similar unui sistem de franciză, în care ZAFFIRO își asumă toate responsabilitățile operaționale. Acest lucru asigură că Utilizatorul nu are obligații fiscale sau legale privind activitățile comerciale ale magazinului.

11. Asigurarea datelor și a confidențialității

Utilizatorului i se cere să partajeze anumite informații personale și financiare în scopul înființării și conducerii magazinului. ZAFFIRO se angajează să manipuleze aceste date cu cea mai mare atenție, asigurându-le confidențialitatea și protecția împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. 

Pentru informații cu privire la colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați pagina noastră Politica de confidențialitate, care este încorporat în acești Termeni și Condiții prin referință.

12. Implicații și responsabilități fiscale

Având în vedere controlul operațional complet al ZAFFIRO asupra magazinelor, Utilizatorul este scutit de obligațiile fiscale directe legate de afaceri. Cu toate acestea, veniturile împărțite cu Utilizatorul pot fi supuse impozitului pe venitul personal sau altor forme de impozite, conform jurisdicției locale a Utilizatorului. Rămâne responsabilitatea Utilizatorului să raporteze astfel de venituri, dacă este necesar, și să gestioneze orice implicații fiscale personale. Utilizatorii sunt sfătuiți să se consulte cu consilierii sau autoritățile fiscale locale pentru claritate.

13. Drepturi de proprietate intelectuală

Utilizatorul recunoaște și este de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală legate de magazinul online, inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, logo-uri, materiale protejate prin drepturi de autor, modele și brevete, aparțin exclusiv și exclusiv NEIT. Orice utilizare neautorizată, reproducere sau denaturare a acestor drepturi de proprietate intelectuală este strict interzisă fără acordul prealabil scris al NEIT. Utilizatorii aflați în încălcarea acestei clauze se pot confrunta cu consecințe legale și rezilierea acestui Acord.

14. Rezilierea

A) De ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Acord în următoarele circumstanțe:

  • Încălcare materială a oricărei prevederi de către Utilizator.
  • Utilizarea neautorizată a proprietății intelectuale.
  • Orice acțiuni sau comportamente care ar putea dăuna reputației sau afacerii ZAFFIRO. 

La rezilierea din oricare dintre motivele menționate mai sus, accesul Utilizatorului la magazinul online, participarea la Programul Bundatia și orice plăți în așteptare vor fi suspendate sau reținute.

b) De utilizator: Acest Acord are o durată minimă de 2 ani, timp în care Utilizatorul nu poate rezilia Acordul. După termenul inițial de 2 ani, Utilizatorul poate rezilia prezentul Acord furnizând o notificare scrisă de cel puțin 30 de zile către ZAFFIRO. La rezilierea de către Utilizator, Utilizatorul poate să nu aibă dreptul la nicio remunerație neplătită sau câștiguri viitoare din Programul Bundatia și trebuie să returneze recompensa $50 dacă magazinul este închis de către Utilizator.

15. Soluționarea litigiilor

Pentru toate disputele care decurg din sau în legătură cu acest Acord, inclusiv orice dispute cu privire la valabilitatea, interpretarea, executarea sau rezilierea Acordului, părțile convin să încerce mai întâi să rezolve problema pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul în care părțile nu pot ajunge la o soluție în termen de 30 de zile, litigiul va fi supus medierii sau arbitrajului în conformitate cu regulile și procedurile Instituției de Arbitraj a Camerelor Elvețiene (SCAI) sau ale oricărei alte organizații de mediere sau arbitraj convenite de comun acord.

16. Legea aplicabilă și jurisdicția

Acest acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile Elveției. Orice acțiune în justiție sau proceduri care decurg din sau în legătură cu acest Acord trebuie introduse exclusiv în instanțele din Basel, Elveția. Ambele părți renunță la orice obiecție bazată pe lipsa de jurisdicție personală sau forum non conveniens.

17. Întregul acord

Acest Acord reprezintă înțelegerea și acordul complet între ZAFFIRO și Utilizator, înlocuind toate negocierile, discuțiile și acordurile anterioare, orale sau scrise, legate de subiectul conținut aici.

18. Modificarea Termenului

ZAFFIRO.AGENCY KLG își rezervă dreptul de a modifica, revizui sau înlocui acești Termeni și Condiții la discreția sa. Dacă o revizuire este semnificativă, ZAFFIRO va furniza un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Modificările materiale vor fi determinate exclusiv la discreția ZAFFIRO. Continuarea participării la Programul Bundatia de către Utilizator după modificări înseamnă acceptarea termenilor revizuiți.

19. Buna credință, loialitate și bun simț

Părțile se angajează să acționeze cu bună-credință și să aplice bunul simț în cadrul prezentului acord. În cazul unor neclarități sau dispute care decurg din prezentul Acord, părțile se angajează să găsească o soluție pe cale amiabilă în spiritul bunei-credințe și ținând cont de bunul simț.

Modificat din 05 ianuarie 2023