İçeriğe atla Alt bilgiye atla

E-ticaret Platformlarında Bundatia Programına Katılıma İlişkin Şartlar ve Koşullar

Bu Şartlar ve Koşullar ("Sözleşme") ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") ile Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT") için bir çevrimiçi mağaza açmak üzere kayıt yaptıran kişi ("Kullanıcı") arasındaki ilişkiyi yönetir. ) NEIT ve ZAFFIRO arasındaki Bundatia Programı olarak bilinen bir işbirliği çerçevesinde.

Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olur:

1. Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı, çevrimiçi mağazalarını açmak, işletmek ve tanıtmak amacıyla ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve kredi kartı bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel veriler sağlar. Kullanıcı, ZAFFIRO'nun bu verileri mağaza ve Bundatia Programı ile ilgili pazarlama, tanıtım ve idari amaçlarla kullanmasına izin verir. Tüm kişisel veriler güvenli bir şekilde ve İsviçre Veri Koruma Yasasına (DSG) uygun olarak saklanacaktır. ZAFFIRO, Kullanıcının kişisel verilerini, Kullanıcının açık izni olmadan bu Sözleşmede belirtilen amaçlar dışında üçüncü taraflara satmayacak, kiralamayacak veya paylaşmayacaktır.

2. ZAFFIRO'nun Yükümlülükleri

ZAFFIRO, Kullanıcının çevrimiçi mağazası için kapsamlı bir aylık satış raporu hazırlamaktan sorumludur. Bu rapor, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerecektir: toplam gelir, satışların dökümü, ücretlerin yüzde payı, yapılan harcamalar ve diğer ilgili mali veriler. ZAFFIRO, verilerin doğruluğunu garanti eder ve bu raporları, raporlama dönemini takip eden ayın sonuna kadar güvenli bir çevrimiçi platform veya e-posta yoluyla elektronik olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Raporlar şeffaf olacak, en iyi muhasebe uygulamalarına ve standartlarına uygun olacak ve Kullanıcının, mağazasının mali performansı hakkında net bir anlayışa sahip olmasına olanak tanıyacaktır.

3. Doğrulama Ücreti

Doğrulama ücreti ZAFFIRO tarafından alınmaz ancak Kullanıcının ödeme yöntemini doğrulamak ve platformunun güvenliğini sağlamak amacıyla pazaryeri operatörü tarafından alınır. Yaklaşık 1 USD tutarındaki bu ücret, online mağaza açılışına başlama aşamasında Kullanıcının kredi kartından tahsil edilecektir. Kullanıcı bu tek seferlik, geri ödemesiz ücreti kabul ve beyan eder. ZAFFIRO, yanlışlıkla birden fazla kez tahsil edilmediği veya açıklanan sürecin dışındaki koşullar olmadığı sürece bu ücrete ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4. Ücret

Gelir Paylaşımı Modeli

Kullanıcının kazançları, çevrimiçi mağazanın kârlarından elde edilen bir gelir paylaşımı modeline dayanmaktadır. Kullanıcı, ZAFFIRO'nun NEIT'ten aldığı net kârdan 25% pay alma hakkına sahiptir. Net kar, brüt gelirden tüm işletme giderleri, ücretler ve maliyetler düşüldükten sonra belirlenir.

5. Ödeme

Kullanıcı tarafından tahakkuk eden kazançlar, ilgili her ayın 1'inden 31'ine kadar olan satışları kapsayacak şekilde aylık olarak hesaplanacaktır. Ödemeler, fatura dönemini takip eden ayın sonunda Kullanıcıya yapılacaktır. Kullanıcı parayı profilinde seçtiği yöntemle (banka havalesi, çevrimiçi ödeme platformları veya üzerinde anlaşmaya varılan diğer yöntemler) alacaktır. Paranın transferi veya alınmasıyla ilgili her türlü ücret Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

6. Başarıyla Kurulan Bir Mağazanın Tanımı

Bir mağaza aşağıdaki koşullar altında 'başarıyla kurulmuş' kabul edilir:

 

a) Mağaza ZAFFIRO tarafından belirlenen platformda resmi olarak açılmıştır.

b) Mağaza açılışından sonra 2 haftalık zorunlu bekleme süresi gözetilmiştir.

 

Bu 2 haftalık bekleme süresi, dahili işleme ve mağazanın daha sonraki kurulum ve operasyonlara hazır olmasını sağlamak için çok önemlidir. NEIT, mağazanın kurulumuna ve konfigürasyonuna ancak bu 2 haftalık sürenin bitiminden sonra başlayacaktır.

7. Mağazaların Kapatılması

Mağazaların istikrarı ve sürekliliği, çoğu ZAFFIRO'nun kontrolü dışında olan çeşitli faktörlere bağlıdır. Diğerlerinin yanı sıra Etsy gibi platformların zaman zaman mağazaları açık nedenler olmadan kapattığı biliniyor. ZAFFIRO her mağazanın uzun ömürlülüğünü ve başarısını garanti altına almak için çabalarken, aşağıdakilerin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi gerekir:

a) ZAFFIRO, Kullanıcının herhangi bir yönergeyi, şartı ihlal etmesi veya platform gerekliliklerine uymaması durumunda önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir mağazayı kapatma hakkını saklı tutar. 

b) ZAFFIRO, mağazaların üçüncü taraf platformlar tarafından kapatılmasından sorumlu veya yükümlü değildir. Herhangi bir mağazanın kalıcılığı veya kesintisiz çalışması konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. 

c) Bir mağazanın üçüncü taraf bir platform tarafından kapatılması gibi talihsiz bir durumda ZAFFIRO, platformla iletişim kurmak için makul çabayı gösterecek ve mağazayı eski durumuna döndürmek için çaba gösterecektir. Ancak sonuç garanti edilmez ve üçüncü taraf platformun takdirine ve politikalarına tabidir.

Kullanıcıların, üçüncü taraf platformların yönergelerini sık sık kontrol etmeleri, politikaları konusunda güncel kalmaları ve mağazalarının sürekli çalışmasını sağlamak için sorumlu davranmaları teşvik edilir.

8. Mağaza Açılış Gereksinimleri

Bir mağaza açmak için Kullanıcının aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

  • Onaylanan listedeki ülkelerden birinde ikamet edin.
  • En az 18 yaşında olun.
  • Kişisel bir kredi veya banka kartına sahip olun. Ön ödemeli kartlar kabul edilmemektedir.

9. Mağaza Açılış Prosedürü

Mağaza, ZAFFIRO'nun yardımıyla ve ZAFFIRO tarafından sağlanan yönergeler takip edilerek oluşturulmalıdır. Kullanıcının gerekli belgeler de dahil olmak üzere kredi kartı bilgilerini ve kişisel bilgilerini girmesi zorunludur. Mağaza oluşturulduktan sonra Kullanıcı ZAFFIRO'ya mağazaya tam erişim izni vermelidir. Kurulum işlemi sırasında Kullanıcı hiçbir zaman mağazaya giriş yapmamalıdır.

Ayrıca ZAFFIRO, Tescil Ettirenin doğrudan denetimi veya açık rızası olmadan, ZAFFIRO'nun seçimine göre bir veya daha fazla çevrimiçi mağazanın (Amazon, Zaffiron vb.) açılışını başlatma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, bu Sözleşmede belirtilen diğer tüm şartlar ve koşullar, mağazanın/mağazaların işletilmesi için hâlâ geçerli olacaktır.

10. Operasyonel Sorumluluk

Mağazanın kurulumunun ardından ZAFFIRO, operasyonun tüm sorumluluğunu üstlenir. Buna ürün listeleme, fiyatlandırma, pazarlama faaliyetleri ve müşteri etkileşimleri dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu model, ZAFFIRO'nun tüm operasyonel sorumlulukları üstlendiği bir franchise sistemine benzer şekilde çalışır. Bu, Kullanıcının mağazanın ticari faaliyetleriyle ilgili hiçbir vergi veya yasal yükümlülüğe sahip olmamasını sağlar.

11. Veri ve Gizlilik Güvencesi

Kullanıcının, mağazayı kurmak ve işletmek amacıyla belirli kişisel ve finansal bilgileri paylaşması gerekmektedir. ZAFFIRO, bu tür verileri azami dikkatle ele almayı, gizliliğini sağlamayı ve geçerli veri koruma yasaları uyarınca yetkisiz erişime karşı korumayı taahhüt eder. 

Kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin bilgi için lütfen Gizlilik PolitikasıReferans olarak bu Hüküm ve Koşullara dahil edilmiştir.

12. Vergi Uygulamaları ve Sorumlulukları

ZAFFIRO'nun mağazalar üzerindeki tam operasyonel kontrolü göz önüne alındığında, Kullanıcı doğrudan işle ilgili vergi yükümlülüklerinden muaftır. Ancak Kullanıcıyla paylaşılan gelir, Kullanıcının yerel yargı yetkisine göre kişisel gelir vergisine veya diğer vergi türlerine tabi olabilir. Gerekirse bu tür gelirleri bildirmek ve kişisel vergi sonuçlarını yönetmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıların netlik sağlamak için yerel vergi danışmanlarına veya yetkililerine danışmaları önerilir.

13. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, ticari markalar, logolar, telif hakkıyla korunan materyaller, tasarımlar ve patentler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çevrimiçi mağazaya ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının yalnızca ve münhasıran NEIT'e ait olduğunu kabul ve beyan eder. NEIT'in önceden yazılı izni olmadan bu fikri mülkiyet haklarının izinsiz kullanımı, çoğaltılması veya yanlış beyan edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu maddeyi ihlal ettiği tespit edilen kullanıcılar hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir ve bu Sözleşme feshedilebilir.

14. Fesih

A) ZAFFIRO'nun yazısı: ZAFFIRO.AGENCY KLG, aşağıdaki durumlarda bu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar:

  • Kullanıcı tarafından herhangi bir hükmün esaslı ihlali.
  • Fikri mülkiyetin izinsiz kullanımı.
  • ZAFFIRO'nun itibarına veya işine zarar verebilecek herhangi bir eylem veya davranış. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden herhangi biri nedeniyle fesih durumunda, Kullanıcının çevrimiçi mağazaya erişimi, Bundatia Programına katılımı ve bekleyen ödemeler askıya alınacak veya durdurulacaktır.

B) Kullanıcıya Göre: Bu Sözleşmenin minimum süresi 2 yıldır ve bu süre zarfında Kullanıcı Sözleşmeyi feshedemez. İlk 2 yıllık sürenin ardından Kullanıcı, ZAFFIRO'ya en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir. Kullanıcı tarafından feshedildiğinde Kullanıcı, Bundatia Programından herhangi bir ödenmemiş ücret veya gelecekteki kazanç alma hakkına sahip olmayabilir ve mağazanın Kullanıcı tarafından kapatılması durumunda $50 ödülünü iade etmelidir.

15. Uyuşmazlık Çözümü

Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması, uygulanması veya feshi ile ilgili anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için, taraflar, konuyu öncelikle müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözmeye çalışmayı kabul ederler. Taraflar 30 gün içinde bir çözüme ulaşamazlarsa, anlaşmazlık İsviçre Odaları Tahkim Kurumunun (SCAI) veya karşılıklı olarak mutabakata varılan diğer herhangi bir arabuluculuk veya tahkim kuruluşunun kural ve prosedürlerine uygun olarak arabuluculuğa veya tahkime havale edilecektir.

16. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Sözleşme İsviçre yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan her türlü yasal işlem veya dava, yalnızca İsviçre'nin Basel mahkemelerinde açılmalıdır. Her iki taraf da, kişisel yargı yetkisinin veya uygunsuz forumun bulunmaması nedeniyle her türlü itirazdan feragat eder.

17. Sözleşmenin Tamamı

Bu Sözleşme, ZAFFIRO ile Kullanıcı arasındaki tam mutabakatı ve anlaşmayı temsil eder ve burada yer alan konuyla ilgili sözlü veya yazılı tüm önceki görüşmelerin, tartışmaların ve anlaşmaların yerine geçer.

18. Sürenin Değiştirilmesi

ZAFFIRO.AGENCY KLG, kendi takdirine bağlı olarak bu Hüküm ve Koşulları değiştirme, revize etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyonun önemli olması durumunda ZAFFIRO, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacaktır. Önemli değişiklikler yalnızca ZAFFIRO'nun takdirine bağlı olarak belirlenecektir. Değişikliklerden sonra Kullanıcının Bundatia Programına katılımının devam etmesi, revize edilen şartların kabul edildiği anlamına gelir.

19. İyi Niyet, Sadakat ve Sağduyu

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde iyi niyetle hareket etmeyi ve sağduyulu davranmayı taahhüt ederler. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan belirsizlik veya anlaşmazlıklarda taraflar, iyi niyet çerçevesinde ve sağduyuyu dikkate alarak dostane bir çözüm bulmayı taahhüt ederler.

05 Ocak 2023 itibarıyla değiştirildi